Założenia psychoterapii krótkoterminowej

Twórcą terapii BSFT (Brief Therapy Focused Solution) jest Steve de Shazer, który rozpoczął badania nad terapią krótkoterminową w 1969 roku, a nastepnie razem z Insoo Kim Berg założył Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Tam też wspólnie z Insoo Kim Berg stworzyli model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang .BSFT). Jest on jednym z wielu kreatywnych podejść w pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i psychoterapii. Od 1990 roku BSFT rozwija się w Polsce m.in., jako podejście psychologiczne i terapeutyczne. Podejście to zostało przeniesione na grunt Polski przez Mariolę i Jacka Lelonkiewiczów z Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Zdaniem twórców modelu BSFT, głównymi konstruktorami metod pracy są sami klienci. To oni są uważani za ekspertów i to oni wiedzą najlepiej, co działa.

Celem BSFT nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł.

BSFT można z pewnością zaliczyć do terapii ustrukturalizowanych. Metody i zasady kształtowania procesu terapeutycznego w prosty i ścisły sposób są określone. BSFT nie jest jednak terapią strategiczną, nie interesujemy się w tym modelu tworzeniem teorii opisującej naturę problemu klienta, bądź stawianiem diagnoz w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Diagnoza jest uważana za mało przydatną, a czasami i przeszkadzającą. Strategia, kierunek pracy determinowany jest tym, co pacjent uważa za najważniejsze dla niego. Głównym celem pracy jest poszukiwanie najbardziej optymalnego dla pacjenta rozwiązania, a nie koniecznie zastanawianie sie nad przyczynami trudności. Rozwiązanie bowiem nie zawsze musi być w ścisłym związku z tymi przyczynami.

Założenia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT:

Filozofia centralna

  1. Jeśli się nie zepsuło- nie naprawiaj.
  2. Jeśli już wiesz co działa- rób tego więcej- powtarzaj to.
  3. Jeśli to w ogóle nie działa- nie rób tego więcej- rób coś innego.