Szkolenia

 

  1. Szkoła dla rodziców i wychowawców do wyboru: część I Szkoła dla rodziców, dla osób które uczestniczyły w części I polecamy również część II – Rodzeństwo bez rywalizacji lub III-Nastolatek, każde po 30 godzin.
  2. Programy Dam radę, Jestem z Ciebie dumny-programy: terapeutyczno-korekcyjny do pracy z dziećmi w wieku od 3 lat oraz program  umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli- w sumie 5 sesji po 2 godziny.
  3. Zajęcia edukacyjne dla rodziców, nauczycieli- profilaktyka narkomanii: sygnały ostrzegawcze, jak reagować gdy dziecko ma za sobą pierwszy kontakt z narkotykami, gdzie szukać pomocy.
  4. Wywiadówki profilaktyczne: profilaktyka narkomanii, uzależnienie od komputera, internetu itp.- temat według zapotrzebowania.
  5. Zajęcia edukacyjne dla uczniów:

– Stop uzależnieniom- program profilaktyki uzależnień ( narkotyki)- 3 godziny,

– Stop uzależnieniom- program profilaktyki uzależnień ( komputer, internet)- 3 godziny,

– Program „Słuszne decyzje” – profilaktyka uniwersalna- program podstawowych umiejętności społecznych i psychologicznych- 6-8 godzin.

  1. Socjoterapia- grupy terapeutyczne ( z elementami zajęć artystycznych, sportowych, komputerowych)- minimum 12 spotkań po 2 godziny.
  2. Grupa terapeutyczna dla rodziców, nauczycieli „Praca z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze”: dyscyplina, radzenie sobie z agresją, złością, lękiem, reagowanie na polecenia- minimum 12 spotkań po 2 godziny.
  3. Program terapeutyczny dla grupy ( klasy): zespół nauczycieli, rodziców, dzieci- problemy wychowawcze np. w zespole klasowym: grupa dla nauczycieli- 5 spotkań po 2 godziny, grupa dla rodziców- 3 spotkania po 2 godziny, grupa dla dzieci- socjoterapia- 12 spotkań po 2 godziny
  1. Szkolenie Wypalenie zawodowe, jak się przed nim chronić- 3 godziny.
  2. Szkolenie Radzenie sobie ze stresem we współczesnym świecie- 3 godziny.

Temat spotkań, warsztatów, szkoleń, liczba godzin i cena możliwa jest do ustalenia według indywidualnego zapotrzebowania.