Program „SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Zajęcia adresowane są do wszystkich osób zaangażowanych w działania wychowawcze: rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, którym na sercu leży prawidłowy rozwój dzieci.

 Celem szkolenia jest: poznanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i nabycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie i szkole, porozumiewanie oparte na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku. Poznane treści mają pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności wychowawczych u dzieci w różnym wieku. W konsekwencji mają służyć aktywnemu wspieraniu w rozwoju i ograniczaniu zjawisk patologicznych występujących w środowisku dzieci i młodzieży.

Spotkania uczestników programu pozwalają na realizację takich szczegółowych celów, jak:

► nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,

► modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy,

► uwolnienie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwoju osobowości funkcjonowania w rolach,

► mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

► pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,

► rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,

► nabywanie umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania,

► trenowanie umiejętności negocjowania, ustalania zasad kontaktu, pracy, formułowania kontraktów między rodzicami i dziećmi oraz nauczycielami i ich wychowankami,

► wyrażanie rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

Poprzez pracę na warsztatach uczestnicy będą kształtować umiejętności budowania prawidłowej relacji z dzieckiem.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji     między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

Uczestnicy warsztatów mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i skorzystania z doświadczeń innych rodziców w grupie. Uzyskują wsparcie od prowadzących w pierwszych tygodniach nowego dialogu w rodzinie czy klasie.

Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których wykorzystywane są aktywne metody pracy z grupą: burza mózgów, ćwiczenia w parach, odgrywanie scenek, dyskusje. Każdy z uczestników otrzymuje materiały.

Podczas zajęć uczestnicy analizują codzienne sytuacje z życia rodzinnego (lub szkolnego) i uczą się skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami.

Zajęcia odbywają się w grupach 10-15 osobowych i składają się z cyklu 5 spotkań po 6 godzin każde lub 10 spotkań po 3 godziny każde.