Psychoterapia

  • osoby odczuwające trudności natury psychicznej, emocjonalnej, psychosomatycznej: depresje, lęki, nerwice,

  • problemy w związkach,

  • problemy rodzinne,

  • trudności wychowawcze ( praca z dziećmi i młodzieżą),

  • relacje z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi,

  • sytuacje kryzysowe.

Formy pomocy:

  • psychotearapia indywidualna,

  • psychoterapia par, rodzinna,

  • psychoterapia grupowa,

  • konsultacje.