Programy DAM RADĘ, JESTEM Z CIEBIE DUMNY

Program „Dam radę” opracowany przez lekarza psychiatrę Bena Furmana w Holandii to praktyczna metoda pomagania dzieciom i młodzieży w uczeniu się umiejętności w przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych z pomocą rodziny, przyjaciół i innych bliskich im osób.

Dorośli postrzegają problemy jako symptomy głębszych zaburzeń, które należy leczyć, podczas gdy dzieci uważają problemy za wynik braku umiejętności, których potrzebują się nauczyć. Celem metody jest zachęcenie i pomoc im w zdobyciu tych umiejętności . Metoda sprawdza się w szerokim spektrum problemów, takich jak: lęki, niewłaściwe zachowania, zaburzenia koncentracji, złe nawyki, napady złości, problemy z jedzeniem lub snem, można również złagodzić symptomy poważniejszych zaburzeń psychicznych takich jak: zespół zaburzeń uwagi, depresje, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, nadpobudliwość, autyzm i inne.

Program Dam Radę to metoda oparta na współpracy dziecka i osoby pomagającej (nauczyciela, pedagoga, rodzica), pozwalająca dziecku przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne.

Dam Radę ma postać kolejnych kroków, dopasowanych do dziecięcego rozumienia świata i właściwych sposobów przezwyciężania problemów:

 • Ustalenia umiejętności do nauczenia się

 • Zbudowanie systemu wsparcia dla zdobywania umiejętności.

 • Zbadanie pozytywnych skutków zdobycia umiejętności.

 • Zaplanowanie kroków dla rozwinięcia umiejętności.

 • Wcielania kroków w życie

 • Dbania o radzenie sobie z trudnościami w czasie zdobywania umiejętności.

 • Nagradzania dziecka za postępy w osiąganiu umiejętności, na co dzień i po zakończeniu pracy

Realizacja warsztatów dla rodziców „Jestem z ciebie dumny” to zapewnienie rodzicom i innym opiekunom praktycznych narzędzi do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami w zakresie wychowania dzieci młodzieży.

Program Jestem z Ciebie dumny jest metodą szkolenia rodziców w postępowaniu z dziećmi opartym na docenianiu ich mocnych stron i osiągnięć przejawianych w drodze do realizacji celów związanych ze zmianą zachowania i przeżywania emocji w relacjach z innymi dziećmi, nauczycielami, rodzicami i opiekunami.

Metoda zawiera następujące sesje:

 • Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany?

 • Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania?

 • Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców?

 • Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy?

 • Jak reagować na niepożądane zachowania?